مارس 15, 2021

بررسی انواع روش های کشت هیدروپوینک -بخش دوم

 • روش فیلم آب

آبیاری با دبی و ارتفاع کم از کف لوله جاری می شود و بالای ریشه گیاه درون هوا قرار دارد اما انتهای ریشه دایما در معرض آب و محلول غذایی است.روش فیلم آب

منطقی است که از این سیستم به صورت بسته استفاده شود. که دو سری محلول غذایی برای آن تعریف می کنند یکی محلول غذایی اولیه و دیگری محلول غذایی سر ریز.

خیار و گوجه و فلفل بسیار در آن کشت شده است.

 مزایا:

 • این سیستم این است که دیگر نیاز به هواسازی نیست و ریشه مستقیم هوا دریافت می کند.
 • مواد ساده و قابل استفاده مجدد
 • رو سیرکوله بودن محلول غذایی
 • تغذیه آب و مواد معدنی دائمی است
 • حفظ ساده درجه حرارت مینیمم

معایب:

 • آب باید دایما در سیستم جریان داشته باشد
 • برق زیادی مصرف می کند چون پمپ دایما کار می کند.
 • هم چنین گیاهانی که در ایتدای مسیر قرار دارند آب و مواد غذایی بیشتری در دسترس دارند.
 • حساسیت بالای سیستم در مقابل قطعی برق و از این دست مشکلات
 • تکثیر بیماری سریع است , هزینه راه اندازی سنگین
 
 • روش لوله ای

روشی است که در آن ریشه ها همراه با بستر در لوله قرار گرفته و آب و مواد غذایی از منبع به لوله پمپ شده و از سر دیگر لوله خارج می گردد.در این روش از شیب لوله برای ایجاد جریان و دبی استفاده می شود

 

مزایا :

 • قابلیت اتوماتیک سازی بالایی دارد
 • قابلیت جایگزینی روش هایی به جای پمپ هوا
 • اجرای ساده

معایب:

 • در لوله های بلند مواد غذایی و اکسیژن محلول در آب از اول لوله تا آخر لوله تفاوت کرده و کیفیت محصول اول با آخر متفاوت می شود ( قابل حل )
 • رسوب گیری لوله
 • ریشه های گیاه و بسترباعث کاهش دبی میگردد لزوم تعمیر و نگه داری

 

پارامتر های موثر بر عملکرد سیستم :

پارامتر های عملکردی روش فیلم آب  مشابه روش لوله ای  میباشد.و پارامترهای عملکردی یکسانی دارند.صرفا به تفاوت در این دو روش بسنده می شود.

 • در روش ان اف تی پمپ همواره در حال کار کردن است.
 • در روش ان اف تی از سوبسترا استفاده نمی شود ( نگه دارنده قوی تر نیاز دارد ).
 • لزومی به استفاده از لوله نیست ( آب میتواند طبق شکل با هوا در تماس باشد) یعنی حتی میتواند یک سینی باشد.
 • به علت نداشتن سوبسترا کنترل آب و مواد غذایی حساس تر است.
 • عمق کم تر آب .