مارس 8, 2021

بررسی انواع روش های کشت هیدروپوینک -بخش اول

بررسی انواع روش های کشت هیدروپوینک -بخش اول

لازمه پیشرفت در حوزه کشاورزی، هوشمند سازی و یا به عبارتی دقیق سازی آن ست.برای این هدف لازم است در دو بخش این هوشمند سازی انجام گیرد 1.شرایط محیطی 2. شرایط تغذیه ای و تغذیه . با هوشمند سازی این دو مورد عملا تمامی ورودی ها به یک گیاه کنترل می شود که میتواند باعث ایجاد شرایط کنترلی بر محصول گیاه و همچینین بازدهی آن شود . برای کنترل دو مورد مذکور بایستی محیطی ایجاد شود که از شرایط محیطی خارجی مصون باشد . برای این شرط محیط کشت گلخانه ای میتواند مفروض گردد که سیستم های کنترل شرایط محیطی و کنترل تغذیه در آن باشد. 

 انواع روش های کشت به دو گونه کلی با خاک و بدون خاک قابل تقسیم است . در هر دو دسته میتوان کاربرد های بحث اینترنت اشیاء را مشاهده کرد.

 • کشت باخاک

مورخین قدمت کشت در خاک را حدود 10000 سال تخمین میزنند .خاک ایده آل به صورت بالقوه تمامی مواد مورد نیاز گیاه را تامین میکند . اما لزوما مواد غذایی کافی به معنای افزایش بهره وری نیست بلکه عامل موثر در افزایش بازدهی گیاه شرایط غذایی و محیطی “دقیق”است . در گلخانه نیز فقط شرایط محیطی تامین می شود و نه شرایط غذایی دقیق.

 • کشت بدون خاک

کشت بدون خاک یا کشت هیدروپونیک به عنوان دسته ای از انواع کشت شناخته می شود که در آن به جای استفاده از خاک ،از آب یا مواد دیگر (که به آن ها سوبسترا یا بستر گفته می شود ) استفاده می شود .

نخستین کاربرد کشاورزی بدون خاک تحت شرایط کنترل شده به پرورش خیار خارج از فصل برای امپراطور رومی تیبریوس با استفاده از سنگ شفاف یا میکا در قرن اول میلادی نسبت داده می‌شود.
نخستین بار یک استاد دانشگاه در کالیفرنیا به نام دکتر “و.ف.گریکه” کلمه هیدروپونیک را در دهه ۱۹۲۰ به کار برد. او توانست شیوه‌ای را که دو دانشمند آلمانی به نام ساکس در سال ۱۸۶۰ و کنوب بین سالهای ۱۸۶۱ و ۱۸۶۵ پدید آورده بودند، به یک روش تولید تجاری تبدیل کند.

 • دسته بندی کلی انواع روش های کشت هیدروپوینک

دو نوع دسته بندی مفروض است:

اول از نظر (نوع محيط نگهدارنده) یا نوع بستر کشت که می تواند شامل موارد ذیل شود:

 • کشت در آب
 • در شن
 • در شن درشت یا سنگریزه
 • در ورمیکولایت
 • در پشم سنگ
 • در زئولیت
 • هواکشت

دوم از نظر نحوه استعمال محلول غذايي به ريشه هاي گياه یعنی در همان بسترهای کشت محلول چگونه توزیع شود.

 • NFT (Nutrient Film Technique) یا روش فیلم آب
 • DFT (Deep Flow Technique) یا روش لوله ای
 • Root deeping technique روش غرق در آب
 • Ebb and flow روش جذر و مدی
 • Floating technique روش غرق در آب همراه با بستر
 • Capillary action technique روش قطره ای
 • Root mist technique (Aeroponics) روش ایروپونیک