دسامبر 18, 2020

کشت هیدروپونیک چیست

کشت هیدروپونیک یا آب کشت چیست ؟

 مقدمه

کشت بدون خاک یا کشت هیدروپونیک به عنوان دسته ای از انواع کشت شناخته می شود که در آن به جای استفاده از خاک ،از آب یا مواد دیگر (که به آن ها سوبسترا یا بستر گفته می شود ) استفاده می شود .

نرخ رشد گیاه هیدروپونیک ۳۰-۵۰ درصد سریعتر از یک گیاه خاکی است که تحت شرایط مشابه رشد می کند.

مقایسه کشت هیدروپونیک و کشت خاکی در ارتفاع بوته گوجه

اکسیژن اضافی در محیط کشت هیدروپونیک به تحریک رشد ریشه کمک می کند. گیاهان با اکسیژن فراوان در سیستم ریشه همچنین مواد مغذی را سریعتر جذب می کنند.

از آنجایی که مواد غذایی به راحتی در اختیار گیاه قرار میگیرد توان گیاه به جای جست و جو برای مواد غذایی ، صرف رشد و محصول دهی می شود. به طوری که در این نوع گلخانه ها نسبت به کشت عادی تولید با توجه به نهاده تحت کشت تقریبا 10 برابر میشود.

با توجه به کمبود ضرورت، آفت کش ها کمتر در محصولات هیدروپونیک استفاده می شود.

در سیستم کشت هیدروپونیک بسته با توجه به بازگرداندن آب به چرخه و مصرف دوباره آن مصرف آب بسته به محصول مورد کشت تا 90 درصد کاهش می یابد .اما این صرفه جویی به طور متوسط 70 تا 80 درصد است.

آمارها :

براساس آمار ، 95 درصد صیفی جات کشورهای امریکای شمالی در گلخانه و با این روش تولید می شود.(ایسنا) 

همچنین کشور هایی مانند هلند و اسپانیا در این نوع کشت سرآمد هستند . به طوری که فقط در اسپانیا و فقط در منطقه بسیار خشک آلماریا که مساحتی برابر با 0.2 درصد اراضی کشت ایران دارد با استفاده از کشت هیدروپونیک معادل 12 درصد درامد ایران از کشاورزی درآمد دارد . یعنی از هر متر مربع 60 برابر استفاده بهینه تری میشود.

تصاویری از منطقه آلماریا

یا به طور مثال کشور هلند با داشتن وسعت یکسان با استان های مازندران و گیلان و داشتن بارندگی تقریبا یکسان با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا در صنعت کشاورزی من جمله کشت هیدروپونیک توانسه تقریبا دو برابر درآمد نفتی ایران از کشاوزی درآمد داشته باشد.